Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English
JA slide show

Chuỗi hoạt động: Tuyên truyền an toàn giao thông "Cùng bạn đến trường an toàn" - buổi 1 ngày 14/5/2018 tại trường tiểu học Hàm Tử

 

      Chuỗi hoạt động: Tuyên truyền an toàn giao thông “Cùng bạn đến trường an toàn”. Ngày 14/5/2018 tại trường tiểu học Hàm Tử.
Căn cứ chương trình công tác năm 2018 theo văn bản số 147/TTQLĐHSSG-KHCL ngày 05/3/2018 của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm.
       Bên cạnh việc nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, vai trò quản lý nhà nước thì yếu tố ý thức của người tham gia giao thông đóng vai trò rất lớn trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong xã hội. Có nhiều yếu tố tác động, hình thành ý thức của người dân, và môi trường giáo dục là một thành tố quan trọng trong nổ lực xây dựng ý thức ấy.
        Nắm được ý nghĩa đó, Đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp với Đoàn thanh niên tại địa phương tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông đến các trường học nằm trên địa bàn, mở đầu chuỗi hoạt động là phối hợp với Đoàn phường 1, Quận 5 - buổi tuyên truyền đầu tiên ngày 14/5/2018, diễn ra tại trường tiểu học Hàm Tử.

Sân khấu của trường tiểu học Hàm Tử ngày 14/5/2018 được các anh chị Đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn trang hoàn rất khác các buổi chào cờ hàng tuần.

Các anh chị Đoàn viên Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn và Phường 1, Quận 5 cùng tham gia buổi chào cờ đầu tuần với các em học sinh.
 

Nối tiếp chương trình chào cờ, anh Nguyễn Vũ Thuận – Bí thư đoàn Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn giới thiệu về chương trình tuyên truyền ATGT
 

Các em học sinh đã lắng nghe và tham gia trò chơi với các anh chị Đoàn viên rất nhiệt tình và sôi nổi.

 

Kết thúc chương trình còn đọng lại rất nhiều nụ cười tươi sáng trên gương mặt của các em học sinh.

 

Nguồn: Đoàn thanh niên

TTQLĐHSSG   

 

 

 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn