Hầm thủ thiêm

Nội bộ  |  Liên hệ  |  English
JA slide show

Thông tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

  Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thông báo tuyển dụng

 

Xem thêm
 

Tuyển dụng nhân sự năm 2018

Trung tam Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thông báo tuyển dụng: Chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin.

 

Xem thêm
 

Góc chia sẻ

"Những ngày tháng qua, công việc của tôi thật thú vị và nhiều ý nghĩa. Tôi tự hào được là một hạt cát, góp phần quảng bá công trình đường hầm sông Sài Gòn – một biểu tượng phát triển của thành phố"

(CBVCNV  Trung tâm)

 

Liên hệ

Địa chỉ: Số 02 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Q 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại
: (+84) 08.3914.3560
Fax: (+84) 08.3914.3561
E-mail: ttqltt.sgtvt@tphcm.gov.vn